هیتر تابشی

هیتر تابشی و یا گرماتاب یک هیتر صنعتی شمرده می شود و با توجه به نصب در سقف می تواند در انواع محیط های صنعتی و تجاری مانند مغازه ها، کارخانه ها، کارگاه ها، استخرها و … استفاده شود قیمت هیتر تابشی با توجه به طول سیستم تعیین می شود.

نمایش یک نتیجه