بخاری گلخانه
بخاری گلخانه : پرکاربردترین بخاری‌های مناسب برای گلخانه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
قیمت یونیت هیتر فروش یونیت هیتر خرید یونیت هیتر
یونیت هیتر چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
ظرفیت گرمایی چیست ظرفیت گرمایی هیتر و بخاری صنعتی

ظرفیت گرمایی چیست؟

هیتر و بخاری صنعتی صنایع تهویه گرماسرد در ظرفیت های متعدد تولید می شوند. کوره های هوای (هیتر کابینتی) در ظرفیت های ۳۰۰۰۰۰kCal ،۲۵۰۰۰۰kCal ،۲۰۰۰۰۰kCal ،۱۵۰۰۰۰kCal ،۱۰۰۰۰۰kCal ،۱۰۰۰۰۰kCal  و ۴۰۰۰۰۰kCal  تولید می شوند ، اما ظرفیت گرمایی چیست ؟ چه واحدهایی دارد و چگونه می توان هیتر صنعتی با ظرفیت گرمایی مناسب برای کارگاه صنعتی خود انتخاب کنیم.

واحدهای اندازه گیری گرما: 

گرما یک نوع از انرژی می باشد. و همانطور که می دانید واحد اندازه گیری انرژی در سیستم SI ژول (J) می باشد. اما برای تعیین میزان توان گرمایی یک سیستم باید زمان نیز در نظر گرفته شود به عنوان مثال واحد توان گرمایی در سیستم SI  برای گرما وات می باشد که برابر است با میزان انرژی تولید شده در یک ثانیه.

واحد های دیگری نیز برای توان گرمایی سیستم ها در نظر گرفته شده است که می توان به کالری، کیلو کالری، BTU، کیلو وات بر ساعت اشاره کرد. پس می تواند به صورت خلاصه واحدهای ذیل را برای اندازه گیری گرما در نظر گرفت:

  • ژول (J)
  • کالری (cal)
  • کیلو کالری (kcal)
  • BTU

کالری متداول ترین واحد اندازه گیری توان گرما می باشد.

تعریف کالری و کیلو کالری:

کیلو کالری واحد توان گرمایی هیترهای صنعتی

کیلو کالری واحد توان گرمایی هیترهای صنعتی

کالری: مقدار گرمایی است که اگر به یک گرم آب با دمای ۱۴٫۵ درجه سیلیسیوس داده شود، دمای آب به اندازه یک درجه افزایش پیدا می کند. یک کالری در حدود ۴٫۱۸ ژول می باشد.

کیلو کالری: مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم آب با دمای ۱۴٫۵ درجه داده شود تا دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش پیدا کند. یک کیلو کالری در حدود ۴۱۸۱ ژول است. 

از واحد کیلو کالری در مشخص کردن میزان گرمایی تولید شده در هیتر صنعتی استفاده می شود.

تعریف BTU

واحد اندازه گیری توان گرمایی سیستم های تهویه

واحد اندازه گیری توان گرمایی سیستم های تهویه

British Thermal Units که به اختصار BTU نامیده می شود واحد گرمایی در استانداردهای انگلیسی است. در واقع BTU واحد گرمایی در سیستم بریتانیایی می باشد.

BTU : مقدار گرمایی که برای افزایش دمای یک پوند آب به میزان یک درجه نیاز است را یک BTU می نامند.

تعریف وات و کیلو وات 

کیلو وات واحد توان گرمایشی هیتر و بخاری صنعتی

کیلو وات واحد توان گرمایشی هیتر و بخاری صنعتی

وات  یکای سنجش توان در سیستم های استاندرد واحدهای بین المللی است. که علامت اختصاری W است.

وات : یک وات برابر است یک ژول انرژی در هر ثانیه . در واقع وات بیانگر  نرخ مصرف و یا تولید انرژی است.

تبدیل واحدهای گرمایی

ردیفتبدیل از تبدیل به فرمول
1کیلو کالریوات W=Kcacl*1.16
2کیلو کالریکیلو وات kW=Kcal*0.00115
3واتکیلو کالریKcal=W*0.86
4کیلو واتکیلو کالریKcal=kW*860

 

صنایع تهویه گرماسرد تولید کننده انواع هواساز ، کولرهای صنعتی و بخاری های صنعتی 

شماره های تماس : ۰۲۱۶۶۴۲۶۸۸۰ و ۰۲۱۶۶۴۲۴۷۰۸ 

دیدگاه ها بسته شده است

Call Now Buttonتماس با ما